Aula de català

Espai d'aprenentatge de la llengua catalana a l'ESO

Category

Unitat 6

Bestiàrium

Bestiàrium (comprensió lectora 16)

Bestiàrium (comprensió lectora 16)

Els ulls de l’aiguamoll

Els ulls de l'aiguamoll (comprensió lectora 17)

Els ulls de l’aiguamoll (comprensió lectora 17)

La torre Eiffel podria haver estat construïda a Barcelona

La torre Eiffel podria haver estat construïda a Barcelona (comprensió lectora 18)

La torre Eiffel podria haver estat construïda a Barcelona (comprensió lectora 18)

Present i imperfet de subjuntiu

El mode subjuntiu serveix per expressar desitjos, dubtes, incertesa, temor, possibilitat, voluntat o altres idees semblants. Present de subjuntiu El temps present expressa fets hipotpètics en el present. Exemple: Els teus amics volen que expliquis més històries. 1a i 2a conjugació… Continue Reading →

Polisèmia i homonímia

La polisèmia Paraula que té més d’un significat. Els diferents significats d’un mot polisèmic s’anomenen accepcions i entre ells hi ha una relació d’analogia o semblança. Tenen un origen etimològic comú i per això en els diccionaris es recullen en una sola… Continue Reading →

La o i la u àtones

Noms i adjectius S’escriuen amb O Paraules masculines carro, gerro, ganxo, ferro guerxo, flonjo, fondo Plurals carros, gerros, ganxos, ferros vasos, mesos, calaixos, textos, feliços   S’escriuen amb U Paraules que acaben en -au, -eu, -iu, -ou I els seus… Continue Reading →

Les vocals a i e àtones

Noms i adjectius S’escriuen amb A Els noms i adjectius femenins dona, taronja amarga, butaca còmoda, agra, línia recta, l’ovella negra, la mongeta tendra Els noms masculins que acaben en: -ma: tema, idioma, problema, panorama, poema, enigma, diploma, drama -ta pirata, poeta,… Continue Reading →

© 2019 Aula de català — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑