Aula de català

Espai d'aprenentatge de la llengua catalana a l'ESO

Category

Bloc 6

La o i la u àtones

Noms i adjectius S’escriuen amb O Paraules masculines carro, gerro, ganxo, ferro guerxo, flonjo, fondo Plurals carros, gerros, ganxos, ferros vasos, mesos, calaixos, textos, feliços   S’escriuen amb U Paraules que acaben en -au, -eu, -iu, -ou i els seus… Continue Reading →

Les vocals a i e àtones

Noms i adjectius S’escriuen amb A Els noms i adjectius femenins dona, taronja amarga, butaca còmoda, agra, línia recta, l’ovella negra, la mongeta tendra Els noms masculins que acaben en: -ma: tema, idioma, problema, panorama, poema, enigma, diploma, drama -ta pirata, poeta,… Continue Reading →

© 2018 Aula de català — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑