Aula de català

Espai d'aprenentatge de la llengua catalana a l'ESO

Category

Correcció (errors freqüents)

Sinó / si no

sinó És una conjunció adversativa que, bàsicament, té aquests dos usos: 1. Introdueix un element que marca oposició amb l’element relacionat. No agafis el paraigua, sinó la capelina. No li ha dit que marxés, sinó que es quedés. 2. En… Continue Reading →

Usos de ser i estar

L’ús dels verbs ser i estar genera alguns dubtes, sobretot a l’hora d’expressar ubicació. Usos del verb ser Usos del verb estar Per indicar lloc (puntual) On són les claus. En Pere és a classe. La policia és al costat… Continue Reading →

Paraules acabades en -o

Tot i que amb català tenim noms i adjectius acabats en -o (ferro, suro, totxo, gorro…), aquesta terminació és més abundant en castellà. Per això, hi ha moltes paraules castellanes amb -o final que corresponen a paraules catalanes sense aquesta… Continue Reading →

Conte, comte i compte

Conte, comte i compte Trio de substantius que, com que es pronuncien bastant semblantment, solen causar confusions a l’hora d’escriure’ls. Conte narració breu S’ha llegit tots els contes de la Rodoreda. Comte home amb un títol nobiliari Van a la perruqueria… Continue Reading →

Concordança

Errors freqüents de concordança.

Verbs

Errors freqüents en l’ús i l’ortografia dels verbs.

per què / perquè / per a què

Quan sabem on va perquè junt i on va per què separat? Escrivim  perquè quan es pot substituir  per… Exemples ja que (valor causal) per tal que (valor final) el perquè (substantiu) No he vingut perquè no m’he trobat bé… Continue Reading →

© 2018 Aula de català — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑